Protocol “lopen met elleboogkrukken

Protocol “lopen met elleboogkrukken”  Bakker & Schuitemaker – www.fysio.net

Als u rechtop staat met ontspannen, afhangende armen, dienen de handwortels zich ter hoogte van de handsteunen te bevinden                                                                                                                                               Pak de krukken beet zonder te knijpen.                                                                                                                   Plaats de krukken op schouderbreedte vóór u op de grond

 Oefening op de plaats:

Plaats de voet van uw aangedane been tussen de krukken (op 1/3de)                                                                  Stap met het goede been tussen de krukken door naar vóór en weer terug naar achter zonder                      uw krukken te verplaatsen.                                                                                                                                         Breng uw bekken telkens voorbij uw handen.

 Voortbewegen met driepuntsgang:

Start: zet steeds uw aangedane been tegelijk met beide krukken voor u op de grond (zoals in oefening 1)!Doorstappen!                                                                                                                                                                Paslengte!                                                                                                                                                                       Ritme.

Breng uw bekken steeds voorbij uw handen.

Adem rustig door.  Kijk recht naar voren.

 

Voortbewegen met tweepuntsgang( kruisgang):

Plaats de linker voet tegelijk met de rechter kruk op de grond.                                                                   Vervolgens de rechter voet tegelijk met de linker kruk, enz.

Vergelijk: Nordic walking.

Trap op lopen:

Het goede been eerst op de hogere trede plaatsen (‘naar de hemel’)                                                                    Het aangedane been er steeds naast zetten.                                                                                                                 Zorg telkens voor twee steunpunten zodra het aangedane been wordt belast.                                                    Tik met de kruk + beide voeten steeds de volgende trede aan.

Trap af lopen:

Het aangedane been eerst naar beneden plaatsen.                                                                                                    Het goede been er steeds naast zetten.                                                                                                                         Dit geldt ook voor het stoep op en stoep aflopen en in een later stadium – voor het op- en                           afstappen van de fiets.

Probeer met de hielen langs de volgende trede naar beneden te glijden                                                                 en tik met de kruk er steeds achterwaarts tegen aan.

 

Ontleend aan Bakker & Schuitemaker – www.fysio.net