Visie

De begeleiding en behandeling zijn gericht vanuit de wezenskracht van de gehele mens als integraal biologisch energetisch systeem.

Het leven is gebaseerd op universele wetten, die richting geven aan de bouw van het universum zowel van het kleinste deel tot het grote geheel.Het meest opvallende daaraan is dat er niets is dat geen samenhang kent, alles staat in relatie tot het overige.Belangrijk daarbij kan zijn het geheel te zien binnen een daartoe geëigend kader en tegelijk het deel in dat geheel, als wel dat geheel als deel.

Een mens is als deel van het geheel een functionerend radertje daarbinnen.

Als mens bestaat je systeem uit vele facetten,die met elkaar jouw vorm creëren en zorgen voor jouw functioneren.

In het menselijk wezen vormen alle onderdelen op zichzelf een systeem, maar dienen tegelijkertijd als deel van het geheel voor het totale functioneren van die mens.

Als een deel verstoord is, dan is er een verstoring in het geheel; dit is een reden om die mens dan ook altijd als een totaalfunctie te beschouwen en op een holistisch integrale manier te benaderen.

Fysiotherapie is dan bij ons gericht op het functioneren van de mens binnen zijn of haar eigen geheel en mogelijkheden.

Daarbij zijn groei, kwaliteit, zelfbewustzijn, kracht, flexibiliteit en de levenskracht van het eigen wezen, de basis voor een integraal welzijn en de uitgangspunten van de behandeling.